Project

Het Beelddepot

Projectmanager
Marleen van der Kolk, Stichting Zwerfjongeren Nederland
Onderzoekers
Danielle Arets
Jessy de Cooker
Floor van der Wal
Vera Boonman
Wiosna van Bon
IMAGE CREDITS: Skitterphoto

Onderzoek naar journalistieke beeldvorming rondom dak- en thuisloze jongeren

Uit CBS-cijfers van augustus 2019 blijkt dat het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-30 jaar) in tien jaar tijd is verdrievoudigd van 4.000 jongeren in 2009 naar 12.600 in 2018. In februari 2020 is Stichting Zwerfjongeren Nederland gestart met het Bouwdepot, waarbij tien thuisloze jongeren een maandelijks inkomen ontvangen – een zogeheten Bouwdepot in de vorm van een gift van 1.050 euro, volgens de richtlijn van de Participatiewet is dit voldoende voor een alleenstaande jongere vanaf 22 jaar. De jongeren die deelnemen aan het Bouwdepot-traject zijn tussen de 18 en 21 jaar, hun ouders zijn buiten beeld en niet in staat hun kind(eren) financieel te ondersteunen.

Gekoppeld aan het traject zijn:

 1. Een onderzoekende podcast waarbij maandelijks de verhalen van de jongeren centraal staan.
 2. Bouwdepot om Tafel: een serie debatten in diverse gemeenten, waarbij ambtenaren, wethouders, zorgverleners en jongerenwerkers de problematiek rondom dak-thuisloosheid verkennen
 3. Beeldbank: een onderzoek naar de beeldvorming en het ontwikkelen van een nieuwe beeldbank

Partners in dit project

 • Stichting Zwerfjongeren Nederland;
 • Het ministerie van Sociale Zaken;
 • Neos;
 • Stichting DOEN;
 • FNO;
 • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe;
 • Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening & Lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht;
 • Social designers Manon van Hoeckel en Hannah van Luttervelt

Publicaties

Meer informatie op

de website van Het Beelddepot. Of kijk de video hieronder over het project van FHJ-studenten Nick den Engelsman en Berke Hoogeveen.

Publicaties
Trouw: Een foutje maakt je nog geen fraudeur of probleemgeval

DUIC: Bijlage rond beeldvorming van dak- en thuisloze jongeren

Binnenlands Bestuur: Weinig aandacht voor daklozen in partijprogramma’s