Onderzoekslijn 1

Digital & ethical savvy journalism

Journalistiek opereert steeds meer in een digitale context; vanzelfsprekend heeft dat gevolgen voor journalistieke onderzoeks- redactie-, en publicatiemogelijkheden.

Welke tools en vaardigheden hebben journalisten nodig om slim te opereren in die digitale informatiesamenleving? Hoe kunnen ze de negatieve effecten van de digitale informatiesnelweg goed agenderen? Denk bijvoorbeeld aan de snelle verspreiding van desinformatie, de groeiende macht van technische spelers of de groeiende groep gebruikers die online de weg kwijt raakt.

Hoe zorgen we dat journalisten kritisch zijn naar de digitale tools die ze gebruiken en dat ze betrouwbare en voor iedereen toegankelijke informatie kunnen blijven produceren?

In dit domein lopen verschillende projecten.

Smart Thorn Digital Side

Hoe kunnen journalisten een slimmere luis in de digitale pels zijn?

Invasive Trackers

We vinden ze irritant, maar klikken ze vaak argeloos van het scherm: de pop-up schermpjes waarmee je cookies accepteert.

Newsslider

Hoe kunnen we slimmer door archieven navigeren? Wat levert dat op voor de journalistiek?

Journalism by the Dashboard Light

Sommige journalisten vrezen dat de focus op data leidt tot kwaliteitsvermindering. Wij nemen dat gevoel onder de loep.

Empowered by Robots? Robotjournalistiek voor Laaggeletterden

Responsible Journalism

Een onderzoek naar de rol die journalisten kunnen spelen in het agenderen van Sustainable Development Goals