Project

Responsible Journalism

Partners
Change Inc
Onderzoekers
Jeroen de Vos
Gemma van der Kamp
IMAGE CREDITS: MARKUS

In project Responsible Journalism onderzoeken we hoe journalisten een actievere of zelfs activistische rol kunnen spelen in het agenderen van Sustainable Development Goals (SDG’s). Media-onderzoeker Jeroen de Vos trapt dit project af met een media-analyse rondom SDG’s: welke thema’s zijn zichtbaar en welke juist onzichtbaar? Welke mediapartijen zijn sterk betrokken bij specifieke thema’s? Onderzoeker Gemma van der Kamp richt zich op ontwerpend onderzoek dat leidt tot een onderwijsplan vanuit de vraag: kunnen we nieuwe strategieën bedenken om de klimaatboodschap beter over te brengen aan een divers publiek?

Startpunt in dit proces is etnografisch onderzoek waarin het perspectief van ‘een ander’ centraal staat. Want hoe bereik je mensen in sociale huurwoningen die van het gas af moeten met klimaatverhalen? Vanuit de kennis die studenten tijdens dit onderzoek naar de ander – en ook naar zichzelf overigens – opdoen kunnen we nieuwe strategieën uitdenken om het publiek te bereiken en impact te creëren.

In De Werkplaats onderzocht Jaap Knevel met behulp van webscraping hoe de SDG’s werden gerepresenteerd in het werk van studenten aan de Nederlandse kunstacademies.