Onderzoekslijn 3

(Re)Designing new roles/ perceptions and practices

Welke nieuwe rollen en rolopvattingen zijn er nodig om impactvolle verhalen te maken? Welke nieuwe vormen van storytelling zijn effectief? Hoe ontwikkelen we nieuwe journalistieke praktijken die (beter) appelleren aan maatschappelijke veranderingen?

In dit domein lopen verschillende projecten.

Werkplaats

Stel, je wilt de beste journalistiek opleiding van Nederland zijn. Wat doe je dan?

Publicatie Ontwerpen aan de Journalistiek Design & Journalistiek

Inclusieve Journalistiek

Elizabeth Venicz analyseert hoe inclusieve journalistiek ruimte kan bieden aan alle stemmen in deze maatschappij.

Live journalistiek

Thijs van den Houdt onderzoekt de journalistieke successen en valkuilen van live journalistiek.