Project

Live Journalistiek

Partners
Onder leiding van
Danielle Arets
Thijs van den Houdt

Onderzoekslijn Live Journalistiek

Van een theaterstuk compleet met orkest en dans, tot een stadswandeling met interviews op locatie; live journalistiek maakte in de afgelopen tien jaar een bescheiden opmars door. Eerder onderzoek voor dit lectoraat door Vera Boonman toonde al aan dat een vastomlijnde definitie voor het genre moeilijk te vinden is, maar ook dat een handvol initiatieven uit binnen- en buitenland het goed doen.

Zalen verkopen in een mum van tijd uit en het publiek laat achteraf weten zich verbonden en geïnformeerd te voelen. Thijs van den Houdt zet het onderzoek naar live journalistiek daarom voort. Als journalist en kenner op het gebied van mediafilosofie en publiek debat wil hij bekijken welke invloed vertelvormen – sociaal, onverwacht en technologisch – hebben op hoe het publiek zich verhoudt tot het nieuws en tot de journalist. We willen weten waar de successen en valkuilen liggen, en maken een start met pilots en onderwijs rondom live journalistiek.

In een eerste theoretische verkenning vinden we dat fysieke aanwezigheid – het oog in oog staan met anderen en met journalisten – aanzet tot reflectie over het thema dat centraal staat en vooral ook je eigen rol of positie in dat vraagstuk. Live journalistiek vertelt niet alleen wat het nieuws is, maar kan je ook uitdagen om jouw eigen rol in het verhaal in te nemen.

Dat past bij een term die Boonman ook al gebruikte: publiek debat. In maatschappelijke discussie delen en toetsen we onze ideeën, leren we van anderen en komen we tot een gefundeerde mening. De meeste vormen van live journalistiek hebben een element van interactie tussen publiek en journalist en tussen het publiek onderling – achteraf dan wel tijdens het geprogrammeerde gedeelte.

Het lijkt te werken: uit onderzoek blijkt dat live journalistiek kan leiden tot een verhoogd politiek bewustzijn, een connectie tussen groepen en een verhoogde wil tot participatie. Ook gaven bezoekers aan zich verbonden en vertrouwd te voelen met de journalist in kwestie. Dat is een opsteker voor het vertrouwen in de journalistiek, en laat zien dat live journalistiek een krachtig middel is voor het versterken van de publieke betrokkenheid bij de journalistiek.

Bij dat laatste aspect liggen tevens mooie uitdagingen. Vooralsnog is het publiek bij live journalistiek weinig divers. Hoe bouwen we voort op een gedeelde beleving en borgen we de diversiteit die nodig is voor gezond publiek debat? Dat onderzoeken we de komende tijd samen met onze partners en onze studenten.

Invasive Trackers & Nederlandse gemeenten

Zijn Nederlandse gemeenten transparant over de dataverwerking met gebruik van trackers op hun eigen website?

Archiefonderzoek naar slavenhandel in Brabant

Welke rol speelden welvarende Tilburgers, naast de Amsterdamse kooplieden, in de slavenhandel?

Open Source Intelligence & Geolocating

Hoe verzamel je journalistieke data van social media en apps en door het geolocaten van beeldmateriaal?

Scraping the SDG’s

In hoeverre gebruiken studenten van de Nederlandse kunstacademies de Sustainable Development Goals van de VN in hun werk?

Geautomatiseerde journalistiek

De impact van automatische journalistiek op lokale en regionale journalistiek.

WOB in de Waterschappen

Integeriteitskwesties binnen de Waterschappen kwamen aan het licht door het slim toepassen van de Wet Openbaarheid Bestuur

The Breunion Boys

Een Nederlandse boyband wil de Brexit voorkomen door via hun muziek het publiek achter zich te krijgen

Experience based interviewen

Hoe kan je als interviewer de realiteit van de geïnterviewde proberen te ervaren?

Journalistiek designonderzoek

Wat is de connectie tussen design en journalistiek?

AR-adaptatie in de journalistiek

Hoe de journalistiek kan leren van de manier waarop augmented reality langzaam maar zeker in steeds meer sectoren van de maatschappij wordt geadapteerd.

Live journalistiek in Nederland

Een verkennend onderzoek naar de plek van live journalistiek in de Nederlandse media. Deze werkplaats kan worden gebruikt als achtergrondinformatie voor iedereen die zich in deze vorm van journalistiek wil verdiepen of zelf actief met live journalistiek gaat werken.

Cream on Chrome

Hoe vertaal je (journalistieke) research naar voelbare ervaringen?