Werkplaats Maxime Benvenuto

Journalistiek designonderzoek

Wie is Maxime Benvenuto?

Maxime is een design-onderzoeker die graag werkt op de snijvlak van theorie en praktijk. Hij werkt aan projecten die raken aan journalistieke en politieke vraagstukken en gebruikt praktijkvraagstukken uit zijn werk graag om te reflecteren op designtheorie. Daarnaast is hij medeoprichter van Foundation We Are, waar hij als onderzoekscoördinator van het project ‘We Are Free Press’ fungeert.

Wat houdt deze werkplaats in?

Tijdens zijn Werkplaats heeft Maxime zich verdiept in de connectie tussen designonderzoek en journalistiek door professionals uit beide werkvelden te interviewen.

Wat is de meerwaarde van deze Werkplaats?

In eerste instantie wilde Maxime bijdragen aan nieuwe inzichten voor beide werkvelden in hoe zij van elkaar kunnen leren. Dat onderzoek leidde tot vele nieuwe inzichten die het steeds lastiger maakten om met een concrete oplossing of uitgekristalliseerd antwoord te komen, wat de complexiteit van het vraagstuk aantoont.

Wat is het resultaat?

De nieuwe inzichten in de werkwijze van de journalistiek en de designwereld hebben geleid tot het artikel ‘De-atomizing the news’, gepubliceerd in het magazine Ontwerpen aan de Journalistiek (pagina 12), te lezen via de download op de volgende pagina: HBO Kennisbank (hbo-kennisbank.nl).

Werkplaats

Stel, je wilt de beste journalistiek opleiding van Nederland zijn. Wat doe je dan?

Publicatie Ontwerpen aan de Journalistiek Design & Journalistiek