Project

Werkplaats

Partners
Onder leiding van
Danielle Arets
Harmen Groenhart
Hessel Rippe
Bart van Teeffelen
Bart Wernaart
Michel Simons

Stel, je wilt de beste journalistiek opleiding van Nederland zijn. Wat doe je dan?

Dan neem je mensen in dienst natuurlijk. Je zet een vacature uit, bijvoorbeeld een voor ‘innovatieve, scrapende docent datajournalistiek’. Vervolgens voer je wat gesprekken en dan neem je er een aan. “Well, think twice…..”, aldus Harmen Groenhart, hoofd onderwijs Fontys Hogeschool Journalistiek.

Innovatieve docenten zijn moeilijk te vinden. Als hij of zij er al is, dan is die zo gewild dat hij of zij zich niet zal willen vastleggen op een baan. Daarom is Fontys in 2019 gestart met Werkplaats FHJ. Freelancende, veelbelovende journalistieke onderzoekers werken een tijdje in symbiose met het lectoraat samen. Op basis van een kortlopende samenwerking en een bescheiden stimuleringsbijdrage voert de werkplaatser (innovatief) journalistiek onderzoek uit. Dat onderzoek vindt deels plaats met studenten.

Invasive Trackers & Nederlandse gemeenten

Zijn Nederlandse gemeenten transparant over de dataverwerking met gebruik van trackers op hun eigen website?

Archiefonderzoek naar slavenhandel in Brabant

Welke rol speelden welvarende Tilburgers, naast de Amsterdamse kooplieden, in de slavenhandel?

Open Source Intelligence & Geolocating

Hoe verzamel je journalistieke data van social media en apps en door het geolocaten van beeldmateriaal?

Scraping the SDG’s

In hoeverre gebruiken studenten van de Nederlandse kunstacademies de Sustainable Development Goals van de VN in hun werk?

Geautomatiseerde journalistiek

De impact van automatische journalistiek op lokale en regionale journalistiek.

WOB in de Waterschappen

Integeriteitskwesties binnen de Waterschappen kwamen aan het licht door het slim toepassen van de Wet Openbaarheid Bestuur

The Breunion Boys

Een Nederlandse boyband wil de Brexit voorkomen door via hun muziek het publiek achter zich te krijgen

Experience based interviewen

Hoe kan je als interviewer de realiteit van de geïnterviewde proberen te ervaren?

Journalistiek designonderzoek

Wat is de connectie tussen design en journalistiek?

AR-adaptatie in de journalistiek

Hoe de journalistiek kan leren van de manier waarop augmented reality langzaam maar zeker in steeds meer sectoren van de maatschappij wordt geadapteerd.

Live journalistiek in Nederland

Een verkennend onderzoek naar de plek van live journalistiek in de Nederlandse media. Deze werkplaats kan worden gebruikt als achtergrondinformatie voor iedereen die zich in deze vorm van journalistiek wil verdiepen of zelf actief met live journalistiek gaat werken.

Cream on Chrome

Hoe vertaal je (journalistieke) research naar voelbare ervaringen?