UX
journalism

Onderzoekslijn 2

Hoe betrekken we het publiek (slimmer) bij het journalistieke proces? Onder de noemer User Centered Journalism (vrij geleend van User Experience (UX) Design) onderzoeken we hoe we gebruikers kunnen betrekken bij onderzoek, verificatie of verspreiding van nieuws.

Ook experimenteren we met interviewmethoden en storytelling om ons beter tot diverse doelgroepen te verhouden.

In dit domein lopen verschillende projecten.

Journalist Navigator

Een gespecialiseerde zoekmachine die publiekelijk toegankelijke informatie uit profielen van onderzoekers verrijkt en hertaalt.

Factory

Hoe kunnen we het publiek beter meenemen in het verifiëren van nieuws?

Het Beelddepot

Onderzoek naar journalistieke beeldvorming rondom dak- en thuisloze jongeren

Expert Support

Journalisten en deskundige bronnen zijn de afgelopen decennia in toenemende mate met elkaar gaan interacteren. Toch blijkt dit niet zo simpel